Hoppa till innehåll

Avfallshantering

Byt ut Rostiga spikar

Rostiga spikar – Varför du ska köpa och byta ut dina gamla spikar

  • av

Rostiga spikar – Varför du ska köpa och byta ut dina gamla spikar Har du en massa rostiga spikar som ligger och skräpar hemma är det en bra idé att byta ut dessa, inte främst med tanke på miljön. I denna artikel kan du läsa om flera fördelar inklusive: Varför det är bättre för människor som vistas i naturen Varför det är bättre för djur som vistas i naturen Vart… Läs mer »Rostiga spikar – Varför du ska köpa och byta ut dina gamla spikar

Så kan du tjäna pengar på sopor

  • av

Visste du att en del sopor kan faktiskt vara värda en del pengar? Material som kan återvinnas av företag har faktiskt ett värde och en del av ditt avfall kan du till och med sälja och tjäna pengar på. Främst rör det sig om t.ex. koppar och elektronik. Uppdaterad 2024.  Tjäna enkla pengar på sopor Mycket av det vi slänger räknas som brännbart avfall, men mycket av det som är… Läs mer »Så kan du tjäna pengar på sopor

Kostnad för sophantering för villa och lägenhet

  • av

En normal kostnad för sophämtning för en villaägare ligger i genomsnitt på cirka 3 000 kronor per år. För personer som bor i lägenhet inkluderas nästan alltid sophämtningsavgiften i hyran. Det medför att det är fastighetsägaren eller föreningen som ansvarar för sophämtningsavgiften.   Kostnad för sophämtning: 3 vanliga faktorer Grundavgiften: En fast avgift som alla måste betala. Hämtningsavgift: Påverkas av ditt abonnemangsval samt behållarens storlek och placering. Dragavståndet: Sopkärlets avstånd… Läs mer »Kostnad för sophantering för villa och lägenhet

Restprodukter från solceller

  • av

Solceller är en energikälla som i mångt och mycket är bra för miljön men har även en del nackdelar. Speciellt vid produktionen av solpaneler förekommer en del restprodukter som måste tas hand om för att inte påverka miljön negativt. Farliga ämnen vid gruvbrytningen och på fabrik Vid tillverkningen av solpaneler används en liten del råvaror, som koppar, zink, gallium och selen som anses vara giftiga ämnen. När dessa råvaror bryts… Läs mer »Restprodukter från solceller

Fem tips på hur du kan minska ditt avfall

  • av

Svenskarna behöver bli mycket bättre på att minska sitt avfall. Detta är inte bara en trendig miljöpunkt. Det ingår i Sveriges avfallsplan som är framtagen av Naturvårdsverket, på begäran av regeringen och dessförinnan, EU. Målet är att Sverige ska halvera sitt avfall fram till 2030, samt skapa en bättre och mer resurseffektiv avfallshantering. Det kan till en början verka svårt att minska sitt avfall, men det går faktiskt att göra mycket… Läs mer »Fem tips på hur du kan minska ditt avfall

Svenskt glas: Återvinning och miljöpåverkan

  • av

Glas är ett slitstarkt naturmaterial som kan återanvändas om och om igen. När glaset har gått igenom sin livscykel bränns det på ett sätt som inte påverkar miljön. Glasets miljöpåverkan Svensk glasåtervinning har listat flera fördelar med att återvinna glas och minska dess miljöpåverkan. Att blåsa nytt glas på återvunna råvaror minskar importen av bland annat sand, kalk och soda. Detta minskar transportutsläppen samtidigt som det minskar tillverkningsutsläppen. Det går… Läs mer »Svenskt glas: Återvinning och miljöpåverkan

Svenskt pappers miljöpåverkan

  • av

Ett material som är mer svenskt än papper blir svårt att hitta. Pappersindustrin spelar en viktig roll i den svenska ekonomin och den har genomgått stora förändringar för att minska sin miljöpåverkan. Industrierna använder nu mindre vatten, mer biobränsle och återanvänder återvunnet papper. För att de ska kunna göra detta behöver konsumenterna, det vill säga de svenska hushållen, fortsätta att återvinna sitt papper på rätt sätt.   Sortera papper rätt… Läs mer »Svenskt pappers miljöpåverkan

Textilavfall: Ett ökat men mer uppmärksammat problem

  • av

Kläd- och textilindustrin har en miljöpåverkan som kan jämföras med flygindustrin. I takt med att kläder har blivit billigare har klädinköpen ökat och förlorat sitt värde. Detta har lett till ett ”slit-och-släng”-resonemang som har gjort att vi inte längre värdesätter kläder. Det är en slitvara som vi inte bryr oss om att vårda, och det gör att berget av textilavfall växer. Svenskarna köper i genomsnitt 13 kilo kläder per person… Läs mer »Textilavfall: Ett ökat men mer uppmärksammat problem

Vad är farligt avfall?

  • av

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människan och miljön. Det kan vara ämnen som är cancerogena, frätande, brandfarliga, giftiga och explosiva. Dessa ämnen måste hanteras och förstöras under särskilda omständigheter för att inte riskera att sippra ut i luft och/eller vatten.   Tro det eller ej, men farligt avfall är vanligare än man kan tro. I de flesta hushåll finns någon form av farligt avfall och det är… Läs mer »Vad är farligt avfall?

Byt ut Rostiga spikar

Vad är brännbart avfall?

  • av

Termen brännbart avfall är till viss del självförklarande. Det är avfall som är brännbart. Brännbart avfall utgörs av en blandad kompott med olika material, såsom papper, trä men även plast. Avfallsverige definierar brännbart avfall som avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningen har påbörjats. Exempel på brännbart avfall Till brännbart avfall räknas allt material som inte är matavfall, gips, tegel, el, farligt avfall och mindre föremål. Små föremål sorteras i… Läs mer »Vad är brännbart avfall?