Restprodukter från solceller

  • av

Solceller är en energikälla som i mångt och mycket är bra för miljön men har även en del nackdelar. Speciellt vid produktionen av solpaneler förekommer en del restprodukter som måste tas hand om för att inte påverka miljön negativt.

Farliga ämnen vid gruvbrytningen och på fabrik

Vid tillverkningen av solpaneler används en liten del råvaror, som koppar, zink, gallium och selen som anses vara giftiga ämnen. När dessa råvaror bryts i gruvorna finns det stor risk att det blir ett visst läckage och att det läcker ut partiklar av dessa ämnen.

Tillverkas sedan solpanelerna i en modern fabrik med höga miljökrav är det mycket liten risk att mer av dessa ämnen läcker ut, men tyvärr ser inte tillverkningen av solpaneler ut så i alla delar av världen. Och restprodukter av dessa giftiga råvaror tas inte alltid om hand om på rätt sätt i fabrikerna, och läcker istället ut i naturen. Även om dessa råvaror finns naturligt i jorden anses de som farligt avfall när de har brutits och processats.

Återvinning av solpaneler

Trots detta så är solenergi ett bra miljöval gällande energi, men det är viktigt att välja var ifrån du köper dina solpaneler. Det finns tre olika sätt att utvinna solenergi på, som beskrivs här men oavsett metod är det endast vid tillverkning av själva solpanelerna det förekommer restprodukter. Det förekommer alltså väldigt lite restprodukter från tillverkningen av solceller och har liten påverkan på sopberget.

När solpanelerna sedan har blivit uttjänade måste de självklart återvinnas, och enligt EU-lag ska du få information om var de ska återlämnas av producenten av panelerna om de är köpa i ett EU-land.

Men solpaneler har en livslängd på cirka 25–30 år och än så länge har mycket få solcellsanläggningar avvecklats.