Hoppa till innehåll

Vad är farligt avfall?

  • av

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människan och miljön. Det kan vara ämnen som är cancerogena, frätande, brandfarliga, giftiga och explosiva. Dessa ämnen måste hanteras och förstöras under särskilda omständigheter för att inte riskera att sippra ut i luft och/eller vatten.  

Tro det eller ej, men farligt avfall är vanligare än man kan tro. I de flesta hushåll finns någon form av farligt avfall och det är viktigt att veta i vilken form det kommer. Om produkter och kemikalier som klassas som farligt avfall hamnar i de vanliga hushållssoporna, eller källsorteras felaktigt som plast eller metall, kan det bidra till övergödning av vattendrag och luftföroreningar.

Exempel på farligt avfall som hittas i vanliga hushåll

  • batterier
  • glödlampor
  • nagellack
  • burkar med hårspray eller färgspray.
 

2016 registrerade Naturvårdsverket att svenska hushåll tillsammans samlade in 0,4 ton farligt avfall. Svenska industrier är i sin tur ansvariga för 2 miljoner ton farligt avfall. Deras farliga avfall består av byggmaterial, kemiskt avfall, olja, fordon och jordmassor. Jordmassor är jord som har blivit förorenad eller som innehåller farliga ämnen.

Farligt avfall klassas som farligt för att det innehåller ämnen som i sig kan vara skadliga för människan och naturen. Produkten behöver inte vara skadlig att använda men om den inte hanteras på rätt sätt efter användning riskerar den att bli det. Mycket av det som klassas som farligt avfall kan hanteras och förstöras. Färgburkar måste exempelvis frysas för att kunna separera färgen från behållaren. Behållaren kasseras sedan som exempelvis metall, och färgen bränns. Röken från förbränningen renas under kontrollerade former. Det avfall som inte kan förstöras, såsom kvicksilver som finns i glödlampor och batterier, skickas till sluten långtidsförvaring.

Återvinningscentraler brukar ha en särskild sektion för farligt avfall. Om du är osäker eller inte hittar en utsedd plats för att slänga farligt avfall, lägg det inte bland de vanliga soporna eller sortera det som glas eller brännbart avfall.

Kontakta din kommun eller lokala renhållare för råd och direktiv.