Kostnad för sophantering för villa och lägenhet

  • av

En normal kostnad för sophämtning för en villaägare ligger i genomsnitt på cirka 3 000 kronor per år. För personer som bor i lägenhet inkluderas nästan alltid sophämtningsavgiften i hyran. Det medför att det är fastighetsägaren eller föreningen som ansvarar för sophämtningsavgiften.

 

Kostnad för sophämtning: 3 vanliga faktorer

  1. Grundavgiften: En fast avgift som alla måste betala.
  2. Hämtningsavgift: Påverkas av ditt abonnemangsval samt behållarens storlek och placering.
  3. Dragavståndet: Sopkärlets avstånd till tomtgränsen påverkar ofta priset.

 

Så fungerar grundavgiften

Grundavgiften är en årlig avgift som alla villaägare måste betala. Grundavgiften täcker alla gemensamma sophanteringskostnader som bland annat inkluderar drift av återvinningscentraler, behandling av farligt avfall samt arbete inom hållbar utveckling.

 

Så fungerar hämtningsavgiften

Hämtningsavgiften är rörlig och påverkas främst av ditt sophanterings-abonnemang, kärlets placering samt i vilken frekvens soporna hämtas. Hämtningsavgiften varierar dessutom från kommun till kommun, och det är alltid fullmäktige i den kommun du bor i som bestämmer den exakta hämtningsavgiften.

 

Tips: Så kan du minska ditt avfall

 

Så fungerar dragavståndet

Det är brukligt att ett dragavstånd på 0 till 5 meter till tomtgränsen är kostnadsfritt, medan ett längre avstånd medför ett kostnadstillägg på cirka 8 till 10 kronor per hämtning.

 

Så mycket kostar sophantering utomlands

 

Sophantering i Spanien

I Spanien kostar sophanteringen i regel omkring 600 kr för lägenhetsinnehavare och cirka 1 000 kronor för en villa, såvida en normal hämtningsfrekvens tillämpas.

 

Sophantering i USA

Som Home Advisor förtydligar ligger sopavgiften på cirka 300 till 800 kronor per månad i USA, såvida du bor i en villa. Om du däremot bor i en lägenhet är avgiften oftast inkluderad i den hyra eller avgift du betalar, men i undantagsfall kan du bli tvungen att teckna ett separat sophanteringsavtal för din lägenhet.

 

Sophantering i Kanada

I Kanada ligger en normal kostnad per månad för sophämtning för villa på från 80 till 200 kronor. Det är även brukligt att sophanteringsavgiften inkluderas i hyran såvida du bor i en lägenhet i Kanada.

 

Äger du fastighet utomlands? Så kan du finansiera din sophantering

Om du äger en lägenhet eller en villa i exempelvis Spanien måste du betala sophämtningsavgiften i euro, vilket medför att ett valutapåslag kan tillämpas. Men om du skaffar ett kreditkort utan valutaväxlingsavgift slipper du den procentuella avgiften, som i regel brukar ligga på cirka 1,75 %.

Med ett kreditkort får du även möjlighet att ta del av bonus- samt rabattprogram, och det är även brukligt att en kostnadsfri reseförsäkring inkluderas.

 

Videotips: Spaniens rutiner gällande sophantering

I många delar av Spanien lagras soporna under jord, innan en rejält tilltagen sopbil hämtar dem för vidare sortering.