Om Envarldutansopor

Envarldutansopor.nu är en oberoende webbplats som skapades med ett enda syfte: att sprida kunskap om sophantering och avfallens påverkan på miljön, med fokus på Sverige. Ansvaret för att sprida ordet om hur vårt avfall ska hanteras ligger inte enbart på miljörättsorganisationer, renhållare eller politiker – det ligger på oss alla.

Vi som ligger bakom webbplatsen är ett par från Göteborg som inte har några kopplingar till varken renhållare, kommuner eller naturföreningar. De tips, reportage och blogginlägg som publiceras här skrivs på vår fritid för att vi vill slå ett extra slag för miljön, och stävar efter att världen ska bli en bättre och sundare plats.  

Sverige har kommit en lång bit på vägen med sin sophantering och att sprida information om, och upplysa om fördelarna med, återvinning, återbruk och minskade inköp. Det finns fortfarande mycket att göra och vi försöker vårt bästa för att sprida kunskap och ge tips för en värld utan sopor.