Svenskt glas: Återvinning och miljöpåverkan

  • av

Glas är ett slitstarkt naturmaterial som kan återanvändas om och om igen. När glaset har gått igenom sin livscykel bränns det på ett sätt som inte påverkar miljön.

Glasets miljöpåverkan

Svensk glasåtervinning har listat flera fördelar med att återvinna glas och minska dess miljöpåverkan. Att blåsa nytt glas på återvunna råvaror minskar importen av bland annat sand, kalk och soda. Detta minskar transportutsläppen samtidigt som det minskar tillverkningsutsläppen. Det går nämligen åt 20 procent mindre energi för att smälta krossat glas jämfört med helt nya råvaror. Det bidrar också till det glaskretslopp som har utformats i Skandinavien, där nästan allt glas återvinns.

Ytterligare en anledning till att återvinna glas är för att minska risken för skador på djur, natur och människor. Krossat glas som lämnas i naturen, eller inne i städer, kan skära upp både tassar, skor och däck. Det leder i sin tur till en extra stor belastning på miljön, eftersom det ger upphov till onödiga resor till veterinärer, sjukhus och servicestationer. Det innebär även extraarbete för kommunen som måste plocka upp glaset.

 

Glasets kretslopp

Offentliga glasinsamlingar på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser är tillgängliga gratis för privatpersoner. Företag, såsom restauranger, som har väldigt mycket glasavfall måste kontraktera en renhållare som kommer och samlar in glaset åt dem. Av hygieniska skäl rekommenderas man skölja ur burkar och flaskor innan återvinning. Eventuella lock och kapsyler ska sedan sorteras för sig.

Glaset ska sorteras som färgat och ofärgat. När glaset hämtas skickas det iväg för ytterligare sortering där felsorterade material plockas bort. Material och objekt som glödlampor, keramik och porslin ska inte lämnas i glasinsamlingen. När glaset har sorterats krossas det i olika storlekar för att sedan skickas till industrier som återanvänder materialet. I Sverige återvinns 90 procent av allt insamlat glas. 60 procent blir nya burkar och flaskor. 30 procent blir glasull och 10 procent blir skumglas.

 

Minska matsvinnet med återanvänt glas

Matsvinnet är ett ökat problem i Sverige. Ca. 45 kilo mat och dryck slängs antingen direkt i hushållssoporna eller hälls ut i diskhon. Att minska matsvinnet är ett av Sveriges stora klimatmål och till 2030 ska matsvinnet halveras. Anledningarna till det ökade matsvinnet pekas ut som människors spontanitet, förlitande på bäst-före-datum och bekvämlighet.

I kampen för att minska inköp av plastprodukter är det många som inte längre köper på sig burkar eller matlådor för att förvara matrester och andra livsmedel. Brist på förvaring blir därmed en anledning till att slänga mat. Men det kan finnas förvaringsmöjligheter närmare än du tror. Genom att diska ur en glasburk eller glasflaska kan du återanvända den för att förvara alltifrån såser till soppor. Om glasburken inte har några sprickor och om locket fortfarande försluter tätt, har den fortfarande ett användningssyfte innan den återvinns. När burken har gjort sitt, sköljer du ur den och lägger den i rätt glasinsamling.

Kampen för att minska Sveriges avfall är ständigt pågående. Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att samla in och återvinna glas. Nu ska vi bara bli lika bra på att ta om hand om resterande avfall, och se till att minska mängden.