brännbart avfall

Vad är brännbart avfall?

  • av

Termen brännbart avfall är till viss del självförklarande. Det är avfall som är brännbart. Brännbart avfall utgörs av en blandad kompott med olika material, såsom papper, trä men även plast. Avfallsverige definierar brännbart avfall som avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningen har påbörjats. Exempel på brännbart avfall Till brännbart avfall räknas allt material som inte är matavfall, gips, tegel, el, farligt avfall och mindre föremål. Små föremål sorteras i… Läs mer »Vad är brännbart avfall?