vattentorn

Björkekärrs Vattentorn

Björkekärrs vattentorn ritat av Jan Wallinder.

Göteborgs vattentorn

Göteborgs 13 vattentorn är placerade runt om på stadens höjder. Tornen säkrar tillgången på vatten när göteborgarna kliver ur sängen på morgonen och vattenförbrukningen blir som störst under några timmar. De 68 dricksvattenpumpstationerna har under natten fyllt tornen så att de tjänar som utjämnare och ser till att vattentrycket i vattenledningarna hålls konstant. På så sätt jämnas skillnaden mellan vattenproduktion och förbrukning ut. Vattentornen säkrar också leveransen av vatten vid ett eventuellt strömavbrott eller vattenläcka. Tornens utseende speglar den rådande arkitekturen vid tiden då de byggdes och säger något om i vilken takt Göteborgs stadsdelar växt fram.

 

Gråbergets vattenreservoar byggdes 1940.

Slottskogens vattentorn, känt som Kikarn, är ett utsiktstorn där vattenreservoaren ligger under byggnaden. Tornet är ritat av arkitekterna Adrian C Peterson och Carl Crispin och uppfört i murad natursten. Det stod färdigt 1899. Tornet är upptaget i bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Guldhedens vattentorn är ritat av arkitekt Nils Einar Eriksson som är upphovsman till flera kända byggnadsverki Göteborg, bland andra Göteborgs Konserthus, Göta älvbron och biografen Draken. Guldhedens vattentorn är 22 meter högt, valvbågat och byggt 1952. Caféet som är inrymt högst upp öppnade året därpå.

Kaverös två vattenreservoarer är byggda i gult tegel och ligger väl bevakade – liksom flera andra markreservoarer – bakom höga staket. Dessa byggdes 1952.

Kobbehalls brunmålade vattenreservoar byggdes 1952.

Lundens vattentorn är ritat av arkitekt Eugen Thorburn och byggt 1930. Det är ett 45 m högt torn som syns långväga kring.

Björkekärrs vattentorn är en svampliknande byggnad i grå betong ritat av arkitekt Jan Wallinder. Tornet stod färdigt 1969.

Bergsjöns ufo-liknande vattentorn är ritat av arkitekt Jan Wallinder, byggdes 1966.

Glöstorps vattenreservoar är i rött tegel och byggdes 1966.

Biskopsgårdens vattentorn, kallat den blå spindeln, syns vida omkring. Tornet är ritat av arkitekt Nils Einar Eriksson och stod färdigt år 1959.

Bräckes två vattenreservoarer är byggda i tegel. De byggdes 1947.

Gårdstens vattentorn är högt, ljust och naturskönt beläget. Cisternen byggdes 1969 av Rodoverken.

Kortedala vattentorn är en rosaröd cylinder som vilar på tio betongfötter, ritat av arkitekt Nils Einar Eriksson. Tornet byggdes 1955.

FAKTA OM VATTEN

Allt vatten som finns på jordklotet ingår i ett evigt kretslopp. Vattnet vi dricker är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. När det är varmt avdunstar vatten från växter, hav och sjöar och bildar vattenånga. Ångan stiger upp i luften och bildar moln. Kylan i atmosfären får molnen att släppa ifrån regn eller snö. Så fortsätter vattnet sitt eviga kretslopp.

Av allt vatten som finns på jorden är ungefär 97 procent saltvatten, resten är sötvatten. Det mesta sötvattnet är bundet i Antarktis och Grönlands isar. Bara 1 procent kan vi göra dricksvatten av.

Vatten innehåller kalcium och magnesium som är naturliga ämnen i naturen och påverkar vattnets hårdhetsgrad. Vattnet i Göteborg innehåller lite kalcium och magnesium, vilket betyder att vi har mjukt vatten och kan använda lägsta dosering av tvätt- och rengöringsmedel.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Under Göteborgs gator finns 175 mil vattenledningsnät och 250 mil avloppsledningsnät. Sverige är 157 mil långt, som jämförelse.

Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag, och här finns tillräckligt mycket vatten för att förse hela jordens befolkning med dricksvatten.

Av jordens befolkning (drygt 7 miljarder människor) saknar 2,5 miljarder tillgång till toalett. 748 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten.

Varje dag dör 2000 barn i världen på grund av diarré orsakad av smutsigt vatten. Det är mer än ett barn varje minut.

För samma pris som du kan köpa en liter vatten i affären kan du fylla 500 flaskor med kranvatten.

Kranvatten är miljövänligt, hälsosamt, gott och billigt.

En svensk förbrukar 160 liter vatten per person och dygn. Ungefär 10 liter går till matlagning och dryck, resten är vatten vi förbrukar när vi duschar, diskar, tvättar, städar, spolar på toaletten och allt annat vi använder vatten till.

I USA är genomsnittsförbrukningen 570 liter per person och dygn, i Etiopien 20 liter

 

.

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kundservice tel.031-368 27 00.
Mån-tis, tors-fre 7-16, ons 9-16.
E-post: kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

Webbplatsen och filmen "En värld utan sopor"
är framtagen av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.
Göteborg