Tänk om

 

Ett Göteborg utan sopor är
närmare än du tror

Tänk dig att gå ner till Göta Älv nere vid Operan. Snabbt sno på dig badkläder och hoppa i för att sen flyta och njuta av den varma sommardagen. Eller att stå och påta i ditt eget grönsaksland, mitt inne i stan, omgärdad av ren klar luft och tystnad. Det är fullt möjligt.

Allt det där handlar naturligtvis inte bara om att bli av med sopor. Men eftersom det ligger mycket mer än det vi ser i varje sopa så har det stor effekt. Om vi t ex kunde dela mer saker, köpa färre men bättre grejer och låta bli att slösa, minskar vi inte bara användningen av förpackningar och förbrukningen av gamla saker. Vi minskar också på transporter. Samma sak gäller när vi återvinner materialet och låter det stanna i Sverige.

Faktum är att vi redan idag har goda lösningar som skulle kunna göra att vi snart inte hade några sopor i Göteborg. Kolla här!

Källsortering

De flesta göteborgare kan sortera ut sitt matavfall. Av det blir det ny näringsrik jord som produceras på en stor kompostanläggning i Marieholm. Snart kommer mer och mer av matavfallet att bli till biogas som bilar och bussar sedan kan köra på och därmed minska de fossila utsläppen rejält.

Återvinning av förpackningar

I bostadsområdena finns återvinningsplatser där vi kan göra oss av med förpackningar av papper, metall, plast och glas. Här kan man även ofta slänga tidningar och batterier. Allt vi slänger där blir till nytt material som antingen används för att göra samma saker igen (tidningar och glas t ex) eller som blir till produkter man annars behövt använda nya råvaror för att tillverka.

Insamling av farligt avfall

På alla fem återvinningscentraler och på många tankstationer kan alla lämna in farliga vätskor, glödlampor och elektronik. Med det nya skåpet Samlaren som finns vid pantstationerna i många stormarknader kan man också lämna in saker som elektronik, batterier och glödlampor. Dessutom, två gånger per år kommer Farligt Avfall-bilen för att ta emot avfallet i närheten där du bor.

Energi från restavfall

Av det som inte går att återvinna utvinner vi både el och fjärrvärme vilket gör att vi inte behöver importera el som kommer från kolkraftverk i andra länder.

System för återanvändning

På alla återvinningscentraler finns det platser att lämna saker som fortfarande fungerar men som man inte längre vill ha. Dessa tas sedan om hand av välgörenhetsorganisationer som säljer det vidare i sina butiker, eller av kommunens egna ”Återbruket” som i sin butik i Alelyckan säljer gammalt byggmaterial, spisar och massa andra saker som fortfarande fungerar utmärkt.

Delningspooler

I stan finns det också allt fler olika pooler av slag där man kan dela saker med andra. Bilpooler finns i både kommunal och privat regi och det senaste tillskottet, Styr & Ställ i centrala Göteborg, gör att man inte längre behöver äga en cykel utan kan låna en just när man behöver.I Göteborg har vi blivit riktigt duktiga på dessa saker. Men ännu är vi inte framme. Framförallt måste vi bli bättre på att inte skapa avfall från första början. Sedan måste alla dra sitt strå till stacken.

Vi är bra – låt oss nu bli jättebra!
För dig som göteborgare finns det mycket information om avfallsfrågor och hållbart liv på stadens webbplats www.goteborg.se under flikarna Bygga & bo samt Miljö.

Vill du veta var i Göteborg du lämnar ditt avfall?

Så sorterar du ditt avfall.

Det här händer med ditt avfall.

På Kretsloppsparken finns, förutom återvinningscentral, också möjlighet att lämna sådant som fungerar men som man inte behöver längre. Här går det också att fynda saker som andra lämnat in.
Från bomullsodling till färdiga jeans. Visste du att det går åt cirka 10000 liter vatten för att tillverka ett par jeans?

Läs mer om vattnet som finns utan att synas, så kallat virtuellt vatten.Kul film om hållbar konsumtion


"Sveriges största miljörörelse" finns på Facebook. Här kan du bland annat spela återvinningsspelet Recycling Star
www.naturskyddsforeningen.se

Många bra tips och fakta om hur vi kan leva mer miljövänligt


www.kladbytardag.nu

Listar aktuella klädbytardagar runt om i landetwww.visionforall.org Ideell organisation som arbetar med återanvändning av glasögon


 

.

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kundservice tel.031-368 27 00.
Mån-tis, tors-fre 7-16, ons 9-16.
E-post: kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

Webbplatsen och filmen "En värld utan sopor"
är framtagen av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.
Göteborg