Sluta släng


Visste du att vi slänger 15 000 ton mat i Göteborg varje år, helt i onödan? Att vi köper dubbelt så mycket kläder nu som för tio år sedan? För 50 år sedan lanserades begreppet ”slit och släng”. Idag har vi gått över till ”köp och släng”. Detta beteende är ett slöseri med resurser och leder till ökad klimatpåverkan. Men det finns saker Du kan göra. Här har vi samlat fakta, tips och idéer för en smartare resursanvändning. Idéer för att sluta slänga.

 

 

 

.

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kundservice tel.031-368 27 00.
Mån-tis, tors-fre 7-16, ons 9-16.
E-post: kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

Webbplatsen och filmen "En värld utan sopor"
är framtagen av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.
Göteborg