Förpackningsspanarna

Förpackningssparnarna

 

Vad är Förpackningsspanarna?

Avfall är ett angeläget och aktuellt samhällsproblem både i Sverige och globalt. Förpackningsspanarna är ett utbildningsmaterial som syftar till att tidigt öka medvetenheten om problemet hos femte- och sjätteklassare. Beställ här!

Vi använder en rad olika förpackningar till vardags, oftast utan att reflektera så mycket över dem. Idag handlar förpackningar inte bara om funktion, utan de används också för att göra produkter mer attraktiva.

Målet med Förpackningsspanarna är att eleverna genom egen forskning ska få de kunskaper som behövs för att kritiskt kunna granska hur varor är förpackade. Varför har man använt detta material? Behövs en så stor låda till denna lilla sak? Kan man göra på ett annat sätt?Förpackningsspanarna Göteborgs Stad utbildningsmaterial from Where is my pony on Vimeo.


 

Länktips:

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Allt om återvinning av förpackningar och tidningar.
www.ftiab.se

sopor.nu
En nationell avfallsportal som är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Avfall Sverige.
www.sopor.nu

 

.

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kundservice tel.031-368 27 00.
Mån-tis, tors-fre 7-16, ons 9-16.
E-post: kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

Webbplatsen och filmen "En värld utan sopor"
är framtagen av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.
Göteborg